| servicii |

| portofoliu | | parteneri |

| contact |

  portofoliu  

REZULTATE *

Cele peste 30 milioane de euro aduse prin proiectele de investitii finantate ne certifica performanta si subliniaza sprijinul pe care il acordam dezvoltarii durabile a comunitatii.

INFRASTRUCTURA DE AFACERI

  • 1 proiect public privind realizarea unui Centru de Inovare pentru Regiunea Sud Est (Incubator de afaceri; Pepiniera de intreprinderi; Centru de consultanta cu componentele: centru de consultanta de afaceri, centru de cercetare dezvoltare pentru tehnologii urbane, centru metodologic de e-learning, laborator de modelare a produselor si proceselor cu tehnologii de realitate virtual; sectii de masterat in domeniul dezvoltarii economice, inovatie; agentie de transfer tehnologic si valorificarea rezultatelor; Hala de prezentare a produselor conferinte si marketing), valoarea investitiei fiind de 6.250.000 Euro, proiect aprobat de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala pe lista de proiecte de rezerva avute in vedere pentru finantare prin Programul Operational Regional 2007 - 2013 (conform HG nr. 811/ 21.06.2006).

INFRASTRUCTURA RUTIERA, ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE

  • 12 Analize Cost-Beneficiu, in calitate de subcontractori ai structurilor publice care au elaborat studii de fezabilitate pentru constructia, reabilitarea si modernizarea de drumuri, alimentari cu apa sau canalizari, lucrari finantate prin programe ale Comisiei Europene (programe PHARE si Fonduri Structurale)

MEDIU

  • 1 proiect public in domeniul protectiei mediului si al naturii, finantat prin programul Phare CBC 2004 si Tacis CBC AP 2004 – Componenta Neighbourhood Project Facility, valoarea finantarii nerambursabile fiind de 262.240 Euro.
  • 1 proiect public in domeniul protectiei mediului si al naturii, “Dezvoltarea si extinderea laboratorului pentru monitorizarea integrata a factorilor de mediu in Euroregiunea Dunarea de Jos – zona Galati – Cahul, valoarea investitiei fiind 565.909 Euro, din care finantare 498.000 Euro.

DEZVOLTAREA AFACERILOR

  • 40 de proiecte de succes in accesarea diferitelor fonduri rambursabile, planuri de afaceri, studii de fezabilitate pentru extindere sau restructurare. Valoarea totala a investitiilor se ridica la 27.000.000 Euro din care finantarea este de 22.000.000 Euro.
  • 8 proiecte de finantare – Fonduri structurale, Microintreprinderi si IMM-uri, iunie-august 2008, valoare cumulata granturi: 4.124.150 Euro.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

  • 2 proiecte pentru un beneficiar privat finantat prin programul PHARE - Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane, valoarea finantarilor nerambursabile fiind de 129.882 Euro.

DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMATIONALE

  • 3 studii de fezabilitate privind dezvoltarea sistemelor IT pentru administratia publica (sistem informatic integrat pentru managementul administratiei publice locale; asigurarea furnizarii serviciilor publice electronice; implementarea tehnologiei GIS), valoarea totala a investitiei fiind de 1.426.865 Euro, studii care fundamenteaza necesitatea unei viitoare investitii.

EVALUARI

  • 500 de rapoarte de evaluare proprietati imobiliare realizate de consultantii societatii, beneficiari fiind banci comerciale, societati si persoane fizice.

 

* informatii valabile la 25.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

Copyright © S.C. SOLUTIONS GC S.R.L. GALATI - conditii

Ultima actualizare : 30.10.2011